MediaLabs en 21TechStudio's

Voor diverse organisaties heeft 21ToolKit bijgedragen aan de totstandkoming van e-labs, Medialabs en TechStudio's. 21ToolKit heeft alle kennis in huis om een 21TechStudio te realiseren die aansluit op uw wensen, eisen en doelgroep. Vaak worden wij gevraagd om een deel van deze kennis in te zetten voor de realisatie van een e-lab of Medialab in een bibliotheekorganisatie of school. Hieronder ziet u een greep uit door ons gerealiseerde labs en studio's.

De Werkplaats voor Stichting Bibliotheken Midden-Frysland

Door Stichting Biblitheken Midden-Fryslând is 21ToolKit ingezet geweest voor de totstandkoming van de Werkplaats.  In de Werkplaats komen Mediawijsheid, de taal van de toekomst (programmeren) en de 21st century skills samen. 21ToolKit heeft het projectplan voor de Werkplaats vormgegeven, bijgedragen aan de totstandkoming hiervan, de medwerkers getraind en diverse materialen geleverd. Ook hebben wij de koppeling van de Werkplaats met de bibliotheek op school begeleidt. Meer informatie over de Werkplaats>>

E-lab voor bibliotheek Rijn & Venen

Het eLAB is een fysieke plek in de bibliotheek waar mediawijsheid, leesbevordering en 21st Century Skills samenkomen. Hier kunnen bezoekers aan de slag met virtual reality, robotica en 3D printers. In het eLAB draait een vaste programmering met vaste, getrainde, medewerkers voor het begeleiden van de activiteiten. Voor bibliotheek Rijn & Venen heeft 21ToolKit een LEGO Education module ontwikkeld en geimplementeerd. Ook hebben wij diverse medewerkers van bibliotheek Rijn & Venen getraind.

21TechStudio Montessorischool Stad Almere

Montessorischool Stad wilde graag een stap maken in de toekomst van het onderwijs. Zij wilden graag alvast aan de slag met de kerndoelen van de toekomst op het gebied van coderen, techniek onderwijs en maker education. Daarnaast wilde Montessorischool Stad de leerlingen graag extra uitdagen met nieuwe technologie. De 21TechStudio van 21ToolKit was precies het antwoord wat zij zochten. In een unieke samenwerking is de 21TechStudio Montessorischool Stad in enkele maanden gerealiseerd. We begonnen met het concreet vormgeven van de plannen naar een aanvraag voor beschikbare gelden. Na de fysieke totstandkoming is er begonnen met het training van het onderwijsteam en het opleiden van de Intern Innovatie Coördinators. Op dit moment wordt er volop gebruik gemaakt van de 21TechStudio door de diverse klassen. Ook is er een uitdagend naschools programma met de 21TechClub op deze locatie.

Opening 21TechStudio